Archiwizacja i obieg dokumentów

Rodzina produktów ELO Digital należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie aplikacji informatycznych w obszarze obiegu dokumentów elektronicznych. Oprogramowanie ELO zapewnia usystematyzowaną archiwizację dokumentów oraz procesowanie w bezpiecznych, w pełni kontrolowanych obiegach workflow.

Zalety systemu ELO:

  • System obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne
  • Pozwala na elastyczne stworzenie struktury archiwum i błyskawiczny bezpośredni dostęp do dokumentów dla wszystkich uprawnionych użytkowników
  • Praca grupowa dzięki kontroli dostępu, zarządzaniu wersjami, przekazywaniu zadań staje się łatwa i efektywna
  • Zaawansowane metody wyszukiwania pozwalają zawsze znaleźć potrzebne informacje. Integracja z systemami pocztowymi, systemami ERP, SAP, aplikacjami CAD pozwala pracować z dokumentami z każdego środowiska
  • Interfejs API, skrypty, graficzny edytor obiegu dokumentów pozwalają na elastyczne zmiany konfiguracji systemu
  • Szyfrowanie połączeń oraz dokumentów, monitorowanie i system alarmów, zaawansowane przydzielanie praw dostępu, procedury replikacji, praca w klastrze i nadmiarowy serwer Hot-standby, to funkcje zwiększające niezawodność i dostępność systemu ELO

 

Rodzina produktów ELO:

ELOoffice ELOoffice – rozwiązanie dla pojedynczego stanowiska roboczego oraz małych firm
ELOoffice ELOprofessional – modularne oprogramowanie klient/serwer przeznaczone dla średnich i dużych organizacji
ELOoffice ELOenterprise – sztandarowe rozwiązanie oferujące koncernom wysoką skalowalność i optymalną integrację z portalami dzięki komponentom serwera napisanym w języku Java

 

Zarządzanie dokumentami z ELO Digital:

Zarzadzanie dokumentami

 

Prezentacja systemu ELO Digital